top of page

POMPENBURG | advies

ROTTERDAM

Hoog stedelijke ontwikkelingen, zoals Pompenburg, in het centrum van Rotterdam, vragen om heel zorgvuldige planvorming. De planningshorizon ligt bij deze ontwikkelingen ver weg. Met het doel om een omgeving te creëren die aantrekkelijk is en blijft moeten we ook minstens 20 tot 50 jaar vooruit kijken om naast de behoeftes en verlangens van nu ook te voldoen aan de behoeftes en verlangens in de toekomst. In deze hoog stedelijke gebieden komt alles samen. Op een vierkante kilometer tref je er alles wat een mens zich zou kunnen wensen: muziek, theater, kunst, voedsel, drinken, sport, onderwijs, vertier, parken, hoogte, vergezicht, drukte maar ook rust, en dat alles ook nog eens vierentwintig uur per dag! Er is een constante beweging van al deze functies die de stad te bieden heeft, welke door elkaar lopen, kruisen en ontmoeten. Daar bovenop zijn nog de onderwerpen als energietransitie, resilient cities en maatschappelijke thema’s als vereenzaming, verbrokkeling en verangstingdie een grote invloed hebben op de fysieke ruimte in steden.

Kauri RED heeft de vraag gekregen de plannen voor het nieuwe Pompenburg-project door te nemen en een advies te geven op basis van uitganspunten welke van belang zijn voor een verbeterde leefomgeving. Hieronder wordt een korte samenvoeging van een aantal van de belangrijkste uitgangspunten weergegeven.

Inmiddels weten we dat In 10 jaar angst en depressie volksziekte nr. 1 zijn. We weten dat het ontwerp van de fysieke omgeving grote invloed heeft op eerder genoemde maatschappelijke thema’s als. Als we dat weten, wat kunnen we dan vanuit het ruimtelijk ontwerp doen om dit tegen te gaan? Hoe kunnen we een leefomgeving creëren die voorkomt en heelt? Het is inmiddels al bijna zeventig jaar geleden dat er voor het eerst studies zijn gedaan naar het welzijn in steden. Inmiddels zijn er al vanaf de 60’er jaren studies gedaan naar het welzijn in steden. De leermomenten die we moeten inzetten komen vanuit ‘Death and life of great American cities’, ‘Happy City’s’ en meer recent ‘Fearless City’s’. In het ontwerp staan ontmoeten, verbinden, betrekken en inclusiviteit centraal.

pompenburg - ruimte maakt gebouwen.JPG

Om een aantrekkelijk stedelijk milieu te ontwerpen, moet de basis van het ontwerp ontstaan vanuit de openbare ruimte: hier ontmoeten alle functies van de stad elkaar en hier wordt bepaald of een stad aantrekkelijk is om te verblijven.
Ontwerp vanuit de openbare ruimte en creëer een openbare ruimte die:

 

 


a) die mensvriendelijk is (vooral voor vrouwen, ouderen en kinderen);


b) brede trottoirs heeft om elkaar te ontmoeten;


c) waar je je welkom en verbonden voelt;


d) alles onder ogen van de mensen is uit de omgeving (‘eyes on the
    street’);


e) veel stopplekken en aanleidingen in de ruimte heeft om te zitten, te
    spelen, te sporten of om stilte te zijn;


f) die al ingericht is op muziekoptredens, fairs, sport en spel, etc;


g) waarbij alle begane gronden van gebouwen zo hoog mogelijk %
    doorwaadbaar worden gemaakt;


h) die een Resilient oplossing biedt in de ruimte voor groen, water en
    deze naadloos overgaat in de omliggende gevels;


i) welke maximaal 8 voordeuren heeft naar een lift of hoofdingang;


j) welke een beperkte privé-ruimte kent aan de voorzijde, overgaat
   in semi openbaar (buurt wandeling, ontmoet en spel zone) en daar
   na openbaar wordt

pompenburg - verbindingen op niveaus.JPG
pompenburg - groene verbindingen op nive

In een wereld waar steeds hoger en dichter wordt gebouwd is het van cruciaal belang om de openbare ruimte als uitganspunt te nemen in het ontwerp. De openbare ruimte creëert de waarde van de bebouwing en de openbare ruimte treed op als bemiddelaar tussen mens en gebouw. Ontwerpen vanuit de openbare ruimte, dat is het doel.

bottom of page