top of page

ELAN van toen

Inspiratie uit het verleden

In het verleden zijn er verscheidene projecten geweest waar we bij betrokken waren voordat we onder de naam Kauri RED begonnen. Een aantal van deze projecten zijn in lijn met het gedachtegoed dat wij nu ook aan houden: ontwerpen met de mens als uitgangspunt en een focus op co-living en duurzaamheid. 

Halfweg - modellenstudie project - BuroB
Halfweg 2 - modellenstudie project - bur

Dit gerealiseerde plan voor woningen in Halfweg, Noord-Holland, brengt haar bewoners samen met elkaar en met het water uit de omgeving. In samenwerking met BUROBEB is er een modellenstudie gedaan naar de optimale manier om mens en water te combineren.

Halfweg | Haarlemmermeer

Dubbeldam - landgoed ontwikkeling - Buro
Dubbeldam 2 - landgoed ontwikkeling - Bu
Dubbeldam 3 - landgoed ontwikkeling - Bu

de ontwikkeling van een voormalig landgoed, waar de focus lag op zorgwoningen en de verbinding binnen de community. 

Dubbeldam | Dordrecht

Klausen 1 - studie landgoedwoningen - Bu
Klausen 2 - studie landgoedwoningen - Bu

In de buurt van Klausen, Duitsland, is samen met BUROBEB een soortgelijke studie gedaan naar landgoed woningen, met een focus op de verbinding tussen mensen en mens en natuur.

Klausen | DE

Uithofslaan | Den Haag

In 2008 is er samen met SeARCH meegedaan aan een prijsvraag voor een duurzame leefomgeving met nul-op-de-meter woningen in Den Haag. Hierin zijn een kleine 50 woningen ontworpen om de bewoners volledig samen te brengen met duurzaamheid en natuur.  In het plan zijn onder andere een natuurlijke zwemvijver (gevuld met gezuiverd water door helofieten filters), een boomgaard en electrische deelauto's opgenomen om door alle bewoners gebruikt te worden.

Uithofslaan - nul-op-de-meter - SeARCH.j
bottom of page