top of page

CHARITAS | herontwikkeling

ROOSENDAAL

Tegen het centrum van Roosendaal ligt aan de Waterstraat 65 het 3,8 hectare

grote kloostercomplex van de Franciscanessen van Charitas. Het klooster is

gelegen tegen het centrum, dichtbij het station van Roosendaal en heeft

daarmee een prachtige ligging.

 

De Franciscanessen van Charitas is een zusterorde die de leer van

Franciscus aanhangt en daardoor gericht is op het voorzien van zorg en

verpleging aan arme, oudere, zieke en /of hulpbehoevende mensen.

Jarenlang was er sprake van sterke wisselwerking tussen het klooster aan

de Waterstraat en de omliggende buurt. Maar met het teruglopen van het

aantal zusters kwam het klooster in 2016 leeg te staan.

Sindsdien zijn Urban Breezz en Urban Jazz als partners van House of Leisure

samen met de Franciscanessen van Charitas congregatie op zoek naar

nieuwe functies waarbij het gedachtengoed van de zusters behouden blijft

als passende plek binnen de huidige tijdsgeest. Met die gedachte hebben zij zich gericht op co-living, het concept van een hedendaagse leefgemeenschap die gericht is op samenleven, delen en zorg uitdragen naar elkaar. Beter gezegd: het kloosterleven in de huidige maatschappij, zonder de religieuze obligaties.

 

Kauri RED heeft de opdracht gekregen van de congregatie om het concept wat door Urban Breezz ontwikkeld is als gedelegeerd ontwikkelaar te gaan realiseren. De oude waarden van het klooster worden zoveel mogelijk in het heden meegenomen en er zullen allerlei vormen van sociaal maatschappelijke activiteiten in worden ondergebracht, gericht op het verlenen van zorg aan uiteenlopende doelgroepen. Steeds zal het gedachtengoed van de zusters hierbij centraal staan.

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2021 de eerste concrete plannen naar buiten gebracht kunnen worden.

Schetsoverzicht Charitasklooster
bottom of page