top of page

CHARITAS | herontwikkeling

ROOSENDAAL

Historie

Rond 1900 waren de eerste zusters van Charitas al actief in Roosendaal.

Vlak bij de Kalsdonkse molen startten zij een moederhuis. In het eerste

jaar waren er al 51 ouderen die gebruik maakten van de faciliteiten. Snel

werd de zorg uitgebreid met specialisten en chirurgen. Rond 1918 kwam

daar ook nog de wijkverpleging, tbc-bestrijding en huisbezoeken voor

zuigelingen bij. Begin jaren ’50 runden zij een compleet ziekenhuis met

regionale aantrekking. Het ziekenhuis werd te klein en om ruimte te maken

voor uitbreiding, besloten de zusters begin jaren ’60 een nieuw moederhuis

te bouwen direct achter het toenmalige zusterhuis: aan de Waterstraat 65.

 

Zoals we dat zagen door heel Nederland nam vanaf de late jaren ’60 de

invloed van de congregatie af. Het aantrekken van nieuwe zusters bleef uit en de zorg werd geprofessionaliseerd en overgenomen door aangewezen instanties. Hoewel er momenteel nog slechts één zuster in leven is van de Charitas congregatie in Roosendaal – zij woont in de Maria-/Clarastede – leeft een vertakking van de congregatie in Indonesië voort. Het moederhuis aan de Waterstraat staat sinds 2016 leeg en wordt tijdelijk verhuurd aan maatschappelijk georiënteerde instellingen. De locatie staat aan de vooravond van een nieuwe toekomst welke in lijn ligt met het verleden van de zusters.

Concept

In de toekomst zal Viertien voorzien in (woon)zorg-

appartementen, werkruimten t.b.v. organisaties in de

(gezondheids)zorg en welzijn, een zorghotel,

gezamenlijke ontmoetingsruimten, en een park

(kloostertuin). Deze plannen vallen binnen de

bestemming ‘Maatschappelijk’ binnen het geldende

bestemmingsplan Kalsdonk. In beginsel is bij de

inpassing van het ruimtelijk concept het bouwvlak uit

het bestemmingsplan leidend geweest als

randvoorwaarde voor de situering van de verschillende

gebouwen. De belangrijkste kenmerkende onderdelen

van het bestaande kloostergebouw blijven behouden

in de vorm van de grote en kleine kapel, de kloostergang

en de vrijstaande klokkentoren.

Het plan bestaat verder uit drie losstaande bouwvolumes, in lijn met de positionering van de huidige volumes maar dan duidelijk gescheiden van elkaar. De gebouwen worden rondom omgeven met groen. Vanuit de Waterstraat wordt de tot nu toe verborgen kloostertuin zichtbaar en begaanbaar tussen de gebouwen door. De drie gebouwen (A, B en C) zijn elk voorzien van een gezamenlijke huiskamer/ontmoetingsruimte.

 

Voor de gebouwen is de doelgroep: ouderen die een veilige woonomgeving zoeken waarbij zorg in nabijheid en 24/7 wordt verleend. Zorg, ontmoeting en gezamenlijke activiteiten staan centraal. De zorgwoningen zijn levensloopbestendig en de zorg en ondersteuning, die rond de klok beschikbaar is, wordt vanuit Thuiszorg West-Brabant en de Congregatie Charitas verleend.

Schetsoverzicht Charitasklooster
bottom of page