top of page
DE KAURI BOOM

DE KAURI BOOM

De Agathis Australis, beter bekend onder haar Maori-naam – de Kauri – is een van de grootste soort bomen ter wereld. Deze reuzen, die makkelijk tientallen meters hoog worden, komen voornamelijk voor in het noordelijke deel van het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. Zij vormen de basis van de wouden daar, welke een van de oudste ter wereld zijn.

 

De Kauri is bestempeld als foundation-species. Foundation-species zijn planten of dieren die de basis vormen voor het bestaan van leven om hun heen, zij spelen een sterke rol in het structureren van de leefgemeenschap. Ze bieden bescherming  en voedsel voor dieren en planten om hun heen en verspreiden op zo’n manier expres uit elkaar dat andere planten en bomen ook de kans krijgen te ontplooien. Er zijn zelfs gevallen bekend waar de bomen hun wortels openen zodat andere Kauribomen en planten kunnen genieten van het opgeslagen water. Op deze manier zorgen zij ervoor dat het woud als geheel sterker wordt.

 

De Kauri is reeds al vele jaren met uitsterven bedreigd en van de uitgestrekte wouden, die al tijdens de Jura zijn ontstaan, is slechts een klein deel nog bewaard gebleven. Deze bomen zijn erg geliefd in de houthandel vanwege hun kaarsrechte en makkelijk bewerkbare stam en ook sterven veel bomen door een pathogische ziekte. De Kauri is inmiddels als beschermd verklaard en heel langzaam groeit hun aantal. Even duren zal dit nog wel: het duurt immers dik 800 jaar voordat deze reuzen ‘volwassen’ zijn.

KAURI RED

KAURI RED

Wij staan achter het idee dat de natuur, in al haar ingewikkelde en schone vormen, veel overeenkomt met hoe wij onze steden ontwerpen. Een combinatie van chaos en ordening. Hierin zien wij de openbare ruimte en de sociale infrastructuur als gelijke aan de Kauri boom: een Foundation-species.

 

De term foundation-species valt het best te visualiseren met een stenenboog. Hoewel ieder blok zijn steentje bijdraagt rust het totale gewicht van de boog op de onderste stenen, zij vormen de basis van de samenhang tussen alle andere stenen. En zij voeren de maat in, zij bepalen de afstand tussen de voet van de boog en daarmee dus ook de grootte van de boog.

 

De openbare ruimte is net zo. Het vormt de basis van iedere stad, de ruimte om voort te bewegen van A naar B, maar ook de ruimte om te verblijven, te ontmoeten en te vieren. Het is de openbare ruimte die kansen biedt voor vernieuwende ideeën, maar ook de plaats die houvast geeft aan de identiteit en grondslag van een plek. De openbare ruimte zorgt ervoor dat wij ons prettig voelen waar we zijn: waar we lopen naar ons werk, maar ook waar we op uit kijken vanuit een raam.

 

Gekscherend genoeg wordt er nog altijd ontwikkeld vanuit de bebouwing, om vervolgens de ruimte er omheen op te vullen. Er wordt een boog gebouwd, zonder de basis, welke men later er onder probeert te schuiven.

 

Wij geloven dat ontwikkeling moet ontstaan vanuit die Foundation-species , vanuit de openbare ruimte. Een sterke fundering waar de rest van de boog opgebouwd kan worden. Met als Keystone-species - de bovenste steen - de mens. Neem deze keystone weg en de boog stort alsnog in. Ontwikkelen vanuit de krachtige basis van openbare ruimte, gericht op de bovenste steen, de mens, dat is wat wij doen.

stenenboog-principe.png
CO-LIVING

CO-LIVING

Het KauriRED-logo is ontstaan uit een samenvoeging van de vrucht van de Kauri boom en het Engelse woord ‘Co-’. In de afgelopen jaren zijn we als mens afgegleden naar een samenloze-leving: een individualisering met een ernstig tekort aan bindweefsel. Op zoek naar het menselijk contact heeft ons de principes van het Co-living geleerd. Deze geven we veel aandacht in onze projecten.

 

Het begrip Co-workingspace is inmiddels ingeburgerd in morderne werklandschappen. Hierin deel je de ruimte met andere bedrijven, je deelt de vergaderaccommodatie, de ontvangstbalie, de espressobar en de foodcourt met elkaar. Deze shared facilities en shared services zorgen voor een grote mate van verbondenheid tussen betrokken bedrijven. De samenwerkingsgraad in deze setting veel hoger dan bij normale bedrijfsverzamelgebouwen. Ook is nog een bijkomstig effect dat de opbrengst per m2 kan stijgen, hetgeen – als je moderne huurcontracten afsluit – ook een gunstig effect heeft voor de gebouweigenaar. ­

 

Minder mensen zijn bekend met dit begrip bij het wonen: Co-housing. Echter is Co-housing is al vele decennia in de Scandinavische landen een fenomeen. Ook hier geldt het delen van faciliteiten en services onderling. Een manier om  samen efficiënter gedeeld gebruik te maken van faciliteiten en services, met ook een daling in de kosten per deelnemer.

Hier ontstaat een veel hechtere vorm van samenleving die een prachtige impuls geeft op samenhorigheid, sociale interactie, gezondheid en veiligheid.

 

Waarom alles voor jezelf aanschaffen, gebruiken en onderhouden als je het ook kunt delen? Bijvoorbeeld elektrische fietsen en auto’s; wasmachines en drogers; stoomovens; klushokken; moestuinen; grasmaaiers en een kano.

 

De ideale bewonersgroep bestaat uit een mix van singles, koppels, gezinnen met kinderen en ouderen. Zo vul je elkaar perfect aan. Iemand die gepensioneerd is heeft misschien zin om even op de kinderen te letten terwijl de jonge generatie zware klussen op zich kan nemen. Privacy is bij Co-housing heel belangrijk en het staat dan ook staat ver af van alternatieve leefgemeenschappen.

 

In diezelfde lijn ontstaat er Co-Caring, het gezamenlijk oplossen van een zorgvraagstuk binnen een woongemeenschap. Doordat je elkaar veel beter kent sta je veel sneller voor elkaar klaar dan in normale Nederlandse straten en wijken..

 

Ook ontstaan er mogelijkheden voor Co-recreation: het met elkaar invullen van recreatie mogelijkheden. Een ideale manier om hedendaagse thema’s als vereenzaming en ver-angst-ing tegen te gaan.

 

Co-workingspace, Co-housing, Co-caring, Co-recreation: Dit alles maakt Co-living. Een manier om een antwoord te bieden op veel thema’s van maatschappelijke problematiek. Mensen worden verbonden, het gebruik per object neemt toe en het gebruik per vierkante meter eveneens. Ruimte kan beter worden benut en efficiënter worden ingedeeld, waardoor er ook meer ruimte ontstaat voor groen en water.

 

Maar bovenal: er ontstaat meer ruimte in je leven.

Logo%2520KauriRED_edited_edited.jpg
bottom of page